Over onze vereniging

Onze vereniging bestaat op dit moment uit zo'n 50 enthousiaste leden.

Ons seizoen loopt van september tot september, waarbij de contributie op dit moment € 135 per jaar is. Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, zoals bij elke sportvereniging.
Hiervoor kun je elke maandagavond, behalve in de schoolvakanties, tussen 20.00 uur en 22.30 uur je uitleven op 1 van de 12 badmintonvelden in sporthal De Buitenhof.

Een keer proberen?

Een keer "uitproberen" is uiteraard mogelijk, zonder kosten. Weet je niet zeker of badminton wat voor je is? Of dat het "klikt" met de vereniging? Kom gerust een keer langs! We hebben rackets te leen, dus die hoef je niet van te voren aan te schaffen. Het is is niet nodig om van tevoren even te laten weten dat je komt, maar het mag wel (stuur bijvoorbeeld even een mailtje). Je mag kosteloos 2 keer meedoen, zodat je de tijd hebt om te beslissen of je het wat vindt.

Bestuur

Uit onze leden is een bestuur gekozen, welke de dagelijkse gang van zaken op orde houdt, contacten met o.a. de gemeente onderhoudt en de organisatie van onze toernooien regelt.

Op dit moment bestaat ons bestuur uit de volgende personen:

  • Robert Vels - Voorzitter
  • Cindy Bosman - Secretaris
  • Angel van den Berg - Secretaris
  • Djurre Tacoma - Penningmeester
  • Quirine van der Salm - Algemeen bestuurslid
  • Hans Krüse - Bestuurslid technische zaken

Sportraad van Delft

Wij zijn aangesloten bij de Sportraad van Delft. De Sportraad van Delft stelt zich ten doel de bevordering en stimulering van de sportbeoefening, de recreatie en het bewegingsonderwijs evenals de instandhouding en verbetering van de mogelijkheden daartoe.