Geschiedenis

Ooit; de sportinstuif

Toen de vorige sporthal De Buitenhof in de zeventiger jaren van de vorige eeuw klaar voor gebruik was, organiseerde de afdeling Sportzaken van de gemeente Delft iedere zaterdagmorgen een sportinstuif, voor jong en oud. In de grote zaal werd een circuitje gemaakt waarop men een uur lang, onder begeleiding van een sportinstructeur aan verschillende oefeningen kon deelnemen. Daarna was men vrij om nogmaals te doen wat men leuk vond. De uitgezette badmintonveldjes trokken al vanaf de eerste zaterdag veel spelers.

Vervolgens; de badminton-instuif

Na enige tijd was dit voor de gemeente aanleiding om op de maandagavond een badmintoninstuif te gaan organiseren. Ook deze werd al gauw druk bezocht. Het aantal beschikbare kaartjes was iedere maandag -soms zelfs al in de loop van de middag- snel uitverkocht. De drukte en de rompslomp die de verkoop van de kaartjes met zich meebracht was voor de beheerder van de sporthal in 1983 aanleiding om de badminton-instuif niet langer in deze vorm te organiseren. Hij adviseerde de vaste deelnemers om als "onderafdeling" van een bestaande sportvereniging de sporthal op maandagavond te huren.

Begin van de vereniging

Zo gezegd, zo gedaan. Helaas bleek de sportvereniging die wilde meewerken aan de constructie net te weinig "feeling" met badminton als sport te hebben. Er werd toen besloten, door de badmintonners die het bestuur op zich hadden genomen, om de banden met de sportvereniging te verbreken, en zelf een vereniging te starten. Zo ontstond, bij notariële acte, bij notaris Van Engen, Badminton Recreanten Club De Buitenhof.

Het tijdelijke bestuur werd op een bijeengeroepen vergadering van "instuivers" gekozen als bestuur en de club kon van start gaan. Gekozen werd om in een los recreatief verband te spelen, zonder aansluiting bij de landelijke badmintonbond. Op deze manier kan iedereen met iedereen 'gewoon' een gezellig avondje badminton spelen.

En nu?

Jaarlijks werden -en worden- er zo'n 2 á 3 clubtoernooitjes georganiseerd, o.a. ter kennismaking aan het begin van het seizoen. Ook wordt er sinds een aantal jaar in een recreatieve competitie gespeeld, met zuster-verenigingen uit de regio. In het verleden werd er door een aantal leden meegespeeld op de Delftse Open Kampioenschappen.

Nu, na ruim 30 jaar sinds de oprichting, wordt er nog steeds badminton gespeeld in sporthal De Buitenhof. Inmiddels is de sporthal sinds een aantal jaren vervangen door een nieuwe, en is de oude gesloopt. Een flink aantal leden heeft in beide sporthallen gespeeld, en draait dus al aardig wat jaren mee...

Onze vereniging bestaat uit een leuke mix van jong en oud, van flink ervaren tot echte beginner. Maar; iedereen heeft plezier in de sport, en speelt voor de gezelligheid!